Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sweden Natural Assets AB

Sweden Natural Assets AB

Sweden Natural Assets AB
Västra kanalgatan 6
211 41 Malmö

Hemsida:

www.swedennaturalassets.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sweden Natural Assets bedriver oljerelaterad verksamhet i Texas. Sweden Natural Assets AB hette tidigare Sweden Mining AB.

Teckningsperiod:

16 november 2015 - 31 december 2015

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

0,25 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Större delen av emissionen är en apportemission, en mindre del är kontant.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss