Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swedbank AB

Swedbank AB

Swedbank AB
Brunkebergstorg 8
10534 Stockholm

Hemsida:

www.swedbank.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Swedbank är en bank med 9 miljoner privatkunder och 530 000 företagskunder. Företaget har fler än 430 kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska länderna och 190 kontor i Ukraina. Koncernen finns även i Köpenhamn, Helsingfors, Kaliningrad, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St. Petersburg och Tokyo. I december 2007 uppgick balansomslutningen till 1 600 miljarder kronor och antalet anställda till 22 000.

Teckningsperiod:

22 september 2009 - 6 oktober 2009

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

15,1 miljarder

Teckningskurs:

39 kr per stamaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 september 2009

Värdering:

Pre-money värdering är 30,2 miljarder kronor och post money 45,3 miljarder kronor.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. En befintlig aktie ger en teckningsrätt, två teckningsrätter ger rätt att teckna en stamaktie.

Post:

Övrigt:

Handel med teckningsrätter sker 22 september till 1 oktober.

Uppdaterat: 2009-10-11

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss