Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Swedbank AB

Swedbank AB

Swedbank AB
Brunkebergstorg 8
10534 Stockholm

Hemsida:

www.swedbank.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Swedbank är en bank med 9 miljoner privatkunder och 530 000 företagskunder. Företaget har fler än 430 kontor i Sverige, 300 kontor i de baltiska länderna och 190 kontor i Ukraina. Koncernen finns även i Köpenhamn, Helsingfors, Kaliningrad, Luxemburg, Marbella, Moskva, New York, Oslo, Shanghai, St. Petersburg och Tokyo. I december 2007 uppgick balansomslutningen till 1 600 miljarder kronor och antalet anställda till 22 000.

Teckningsperiod:

2 december 2008 - 16 december 2008

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

12,4 miljarder kronor

Teckningskurs:

48 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 november 2008

Värdering:

Pre-moaney 24,77 miljarder och post money 37,15 miljarder kronor.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2008-12-02

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss