Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Svenska Aerogel Holding AB

Svenska Aerogel Holding AB

Svenska Aerogel Holding AB
Mailbox 545
114 11 Stockholm

Hemsida:

www.aerogel.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar material baserat på aerogel. Svenska Aerogel Holding AB hette tidigare Ramyen AB.

Teckningsperiod:

19 mars 2019 - 3 april 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25 Mkr

Teckningskurs:

1,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 mars 2019

Värdering:

37,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen täcks till cirka 80 procent av garantiåtaganden och teckningsförbindelser.

Uppdaterat: 2019-04-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss