Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Svenska Aerogel Holding AB

Svenska Aerogel Holding AB

Svenska Aerogel Holding AB
Mailbox 545
114 11 Stockholm

Hemsida:

www.aerogel.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Svenska Aerogel utvecklar och kommersialiserar material baserat på aerogel. Svenska Aerogel Holding AB hette tidigare Ramyen AB.

Teckningsperiod:

1 november 2017 - 15 november 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

3,85 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 oktober 2017

Värdering:

50 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen täcks till 80 procent av garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2017-10-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss