Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Svanova Biotech AB

Svanova Biotech AB

Svanova Biotech AB
Virdings Allé 47
75450 Uppsala

Hemsida:

www.svanova.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Svanova utvecklar, producerar, marknadsför och säljer diagnostiska produkter inom veterinärmedicin och livsmedelshygien till främst statliga laboratorier och djurägarföreningar.

Teckningsperiod:

16 mars 2011 - 30 mars 2011

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

5 Mkr

Teckningskurs:

4,75 kr

Likviddag:

4 bankdagar efter avräkn.nota

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 8,96 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Minst 1000 aktier.

Övrigt:

Svanova listas på Aktietorget den 29 april 2011. Svanova har erhållit teckningsförbindelser om totalt 1 967 000 kr, vilket motsvarar cirka 40 procent av den totala emissionslikviden.

Uppdatering: Emissionen återkallas och den planerade listningen på Aktietorget ställs in.

Uppdaterat: 2011-04-11

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss