Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sustainion Group AB

Sustainion Group AB

Sustainion Group AB
Uggledalsvägen 45
427 40 Billdal

Hemsida:

sustainion.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sustainion Group AB investerar i teknikbolag för en säker och hållbar framtid. offentlig förvaltning och skolor. Sustainion Group AB hette tidigare Vindico Security AB.

Teckningsperiod:

16 september 2014 - 30 september 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4,02 + 2,20 Mkr

Teckningskurs:

1,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 september 2014

Värdering:

5,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 5:7. En (1) innehavd aktie berättigar aktieägaren till en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) aktier.

Post:

Övrigt:

Emissionen är fullt garanterad av bolagets nuvarande huvudägare som lämnat teckningsförbindelser samt ett garantikonsortium. Dessutom kan företaget använda en övertilldelningsoption på 2,2 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss