Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stormfågeln AB

Stormfågeln AB

Stormfågeln AB
Östgötagatan 93
16664 Stockholm

Hemsida:

www.stormfagel.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Stormfågelns affärsidé är att tillhandahålla innovativa, kostnadseffektiva, miljövänliga och bränsleeffektiva lösningar för drivlina och skrovform till båtar och fartyg mellan 10 och 50 meter.

Teckningsperiod:

9 november 2005 - 8 december 2005

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,5 Mkr

Teckningskurs:

1,85 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

Noteras på Aktietorget den 21 december 2005. Emissionstiden förlängd från den 30 november till 8 december.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss