Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stormfågeln AB

Stormfågeln AB

Stormfågeln AB
Östgötagatan 93
16664 Stockholm

Hemsida:

www.stormfagel.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Stormfågelns affärsidé är att tillhandahålla innovativa, kostnadseffektiva, miljövänliga och bränsleeffektiva lösningar för drivlina och skrovform till båtar och fartyg mellan 10 och 50 meter.

Teckningsperiod:

5 mars 2007 - 29 mars 2007

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,5 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Några dagar efter 29 mars

Avstämningsdag:

1 mars 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1 B-aktie per 10 A- eller B-aktier.

Post:

Övrigt:

De sex största aktieägarna i bolaget kommer att teckna sig för minst 3 miljoner kr. Huvudägaren Torbjörn Eriksson tecknar sig för minst 1 miljon. De övriga fem tecknar sig fullt ut.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss