Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stormfågeln AB

Stormfågeln AB

Stormfågeln AB
Östgötagatan 93
16664 Stockholm

Hemsida:

www.stormfagel.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Stormfågelns affärsidé är att tillhandahålla innovativa, kostnadseffektiva, miljövänliga och bränsleeffektiva lösningar för drivlina och skrovform till båtar och fartyg mellan 10 och 50 meter.

Teckningsperiod:

18 november 2008 - 15 december 2008

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,1 Mkr

Teckningskurs:

1,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 november 2008

Värdering:

Pre-money 27,2 Mkr och 36,3 Mkr om emissionen fulltecknas.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2008-11-23

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss