Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Stille AB

Stille AB
Sundbybergsvägen 1A
171 73 Solna

Hemsida:

www.stille.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter.

Teckningsperiod:

3 augusti 2007 - 17 augusti 2007

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

36 Mkr

Teckningskurs:

0,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

27 juli 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:3

Post:

Övrigt:

Emissionen är fullt garanterad av bolagets fyra största ägare Linc AB, Linc Invest AB, Catella Healthcare AS & Garden Growth Company LLC.

Uppdaterat: 2007-08-02

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss