Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Starbreeze AB

Starbreeze AB

Starbreeze AB
Regeringsgatan 38
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.starbreeze.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Starbreeze utvecklar TV- och datorspel inom action/adventure-genren i samarbete med ledande internationella spelförläggare. Starbreeze hette tidigare O3 Games.

Teckningsperiod:

24 augusti 2020 - 7 september 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

250 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 augusti 2020

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission.

Post:

Övrigt:

Detaljerade villkor för Företrädesemissionen, inklusive teckningskurs, kapitalökning och antalet aktier som kommer att emitteras, förväntas beslutas av styrelsen och offentliggöras senast omkring den 12 augusti 2020.

Emissionen är i sin helhet säkerställd. Dels genom att större ägare har lämnat teckningsförbindelser och dels via externa garanter. Bolagets fyra största aktieägare, Swedbank Robur, Första AP-fonden, Digital Brothers och Fjärde AP-fonden stödjer Företrädesemissionen och har antingen åtagit sig att teckna eller uttryckt sin avsikt att teckna sin respektive pro rata-andel.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss