Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Starbreeze AB

Starbreeze AB

Starbreeze AB
Regeringsgatan 38
111 56 Stockholm

Hemsida:

www.starbreeze.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Starbreeze utvecklar TV- och datorspel inom action/adventure-genren i samarbete med ledande internationella spelförläggare. Starbreeze hette tidigare O3 Games.

Teckningsperiod:

21 januari 2016 - 21 januari 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

129 Mkr

Teckningskurs:

13,27 kr per A-aktie, 13,49 kr per B-aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

3,1 Mdkr pre-money.

Villkor:

Riktad till Smilegate.

Post:

Övrigt:

Förutom denna nyemission av aktier på 129 Mkr till Smilegate emitterar Starbreeze även en konvertibel på 25 MUSD (215 Mkr) till samma investerare.

Starbreeze emitterar även ett femårigt konvertibelt lån på 25 MUSD (215 MSEK) till Smilegate, vilket sker under styrelsens mandat. Konvertibellånet löper med en ränta på 2 procent per år. Smilegate kan konvertera lånet till B-aktier till en kurs om 13,49 SEK per aktie eller om kursen på aktiemarknaden är lägre till en 60 dagars genomsnittskurs, dock lägst 9,35 SEK per aktie.

När vissa i förväg definierade delmål är uppfyllda, kan även Starbreeze påkalla konvertering till B-aktier till kurs 13,49 SEK per aktie eller om kursen på aktiemarknaden är lägre till en 60 dagars genomsnittskurs, dock lägst 9,35 SEK per aktie.

Emissionerna är en del av ett samarbete som spelföretagen inleder.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss