Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SSAB AB

SSAB AB

SSAB AB
Birger Jarlsgatan 58
100 40 Stockholm

Hemsida:

www.ssab.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SSAB är en ledande producent av höghållfasta stål. SSAB AB hette tidigare SSAB Svenskt Stål AB.

Teckningsperiod:

3 augusti 2007 - 23 augusti 2007

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

10 miljarder kr

Teckningskurs:

155 kr

Likviddag:

23 augusti 2007

Avstämningsdag:

30 juli 2007

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:4

Post:

Övrigt:

Vissa nuvarande ägare har förbundit sig att teckna sammanlagt 25 % av nyemissionen. Utöver det har ägare motsvarande 15 % uttalat sig positiva till nyemissionen. Deutsche Bank har i avtal med SSAB åtagit sig att teckna de aktier som inte tecknas och betalas av andra.

Uppdaterat: 2007-07-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss