Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SSAB AB

SSAB AB

SSAB AB
Birger Jarlsgatan 58
100 40 Stockholm

Hemsida:

www.ssab.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SSAB är en ledande producent av höghållfasta stål. SSAB AB hette tidigare SSAB Svenskt Stål AB.

Teckningsperiod:

3 juni 2016 - 17 juni 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

5 Mdkr

Teckningskurs:

10,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 maj 2016

Värdering:

5,7 Mdkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 7:8.

Post:

Övrigt:

SSABs två största aktieägare, Industrivärden och Solidium, vilka tillsammans innehar 28,7 procent av kapitalet och 29,3 procent av rösterna, har förbundit sig att teckna sina pro rata andelar av nyemissionen. Resterande belopp har en grupp banker bestående av: Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Handelsbanken Capital Markets, Nordea Bank AB (publ) och Swedbank AB (publ) (tillsammans “Joint Global Coordinators”) åtagit sig att garantera, med förbehåll för sedvanliga villkor.

Vidare har Swedbank Robur och LKAB, vilka tillsammans representerar 4,4 procent av kapitalet och 5,5 procent av rösterna i Bolaget, uttryckt sitt stöd för nyemissionen och sin avsikt att rösta för nyemissionen på den extra bolagsstämman den 27 maj 2016.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss