Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SRAB Shipping AB

SRAB Shipping AB

SRAB Shipping AB
Frihamnsgatan 25
11556 Stockholm

Hemsida:

www.srab.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SRAB Shipping är ett rederi som erbjuder tillförlitliga och säkra transporter av olje- och kemikalieprodukter framförallt inom Öster- och Nordsjöområdet.

Teckningsperiod:

17 mars 2011 - 11 april 2011

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

33 Mkr

Teckningskurs:

0,005 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till vissa finansiella investerare i SRAB Shipping.

Post:

Övrigt:

Företaget genomgår en rekonstruktion och gör även apportemissioner och ger ut konvertibler. Företaget kommer även att lägga samman aktier, där 1000 aktier blir 1 aktie.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss