Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sprinkla AB

Sprinkla AB

Hemsida:

www.sprinkla.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Mjukvaruföretag som kontinuerligt förvärvar bolag med innovativ affärsmjukvara som bygger på den senaste teknologin.

Teckningsperiod:

10 mars 2008 - 10 april 2008

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

6,1 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

14 april 2008

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Företräde för befintliga aktieägare.

Post:

2000 aktier.

Övrigt:

Företaget ska noteras på Nordic-MTF under 2008.

Uppdaterat: 2008-04-07

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss