Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Spotlight Group AB

Spotlight Group AB

Spotlight Group AB
Stortorget 3
211 22 Malmö

Hemsida:

spotlightgroup.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Spotlight Group är en koncern som äger marknadsplatsen Spotlight Stock Market, fondkommissionären Sedermera samt ett antal andra relaterade verksamheter. Spotlight Group AB hette tidigare ATS Finans Holding AB. ATS Finans Holding AB hette tidigare Kaffelt AB.

Teckningsperiod:

19 mars 2021 - 19 mars 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

4 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av C4G Sweden AB som delbetalning.

Post:

Övrigt:

Spotlight Group AB har ingått avtal om förvärv av bolaget C4G Sweden AB som driver tjänsten eAktiebok. Köpeskillingen uppgår till 13 MSEK, där 4 MSEK erläggs med aktier i Spotlight Group genom en apportemission.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss