Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Spotlight Group AB

Spotlight Group AB

Spotlight Group AB
Stortorget 3
211 22 Malmö

Hemsida:

spotlightgroup.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Spotlight Group är en koncern som äger marknadsplatsen Spotlight Stock Market, fondkommissionären Sedermera samt ett antal andra relaterade verksamheter. Spotlight Group AB hette tidigare ATS Finans Holding AB. ATS Finans Holding AB hette tidigare Kaffelt AB.

Teckningsperiod:

25 augusti 2020 - 8 september 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

(10,6 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

22,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

114,3 Mkr

Villkor:

Öppen för allmänheten

Post:

Minimum 200 aktier.

Övrigt:

Spotlight Group har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Första dag för handel beräknas till den 15 september 2020.

Erbjudandet består enbart av befintliga aktier, inga nya aktier kommer emitteras.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 5,5 MSEK (varav cirka 1,4 MSEK från bland annat Bolagets styrelse, koncernledning och ledande personer inom verksamheten, samt ytterligare 4,1 MSEK från institutionell och privata investerare). Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 52 procent av antalet aktier i erbjudandet.

Uppdaterat: 2020-08-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss