Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sportamore AB

Sportamore AB

Sportamore AB
Bangatan 19
171 63 Solna

Hemsida:

www.sportamore.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sportamore är en sportbutik på internet med målet att erbjuda marknadens bredaste varumärkesportfölj, djupaste utbud samt kunna erbjuda bästa tänkbara service. Sportamore AB hette tidigare Sportamor AB.

Teckningsperiod:

18 september 2012 - 2 oktober 2012

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 + 20 Mkr

Teckningskurs:

34 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 158,9 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt. Företaget vill ha spridning på sina aktier och även institutioner som ägare.

Post:

100 aktier, minimum 2 poster.

Övrigt:

Sportamore gör en nyemission på 50 Mkr och kan även använda en övertilldelningsoption på 20 Mkr. Företaget listas på First North under oktober 2012.

OBS! Angivna datum är en uppskattning, exakta datum har inte kommunicerats ännu.

Uppdatering: Datum är nu bestämda. Priset per aktie har justerats från 37 kr till 34 kr.

Befintliga aktieägare och externa investerare har förbundit sig att teckna och betala för nya aktier till ett belopp om cirka
44,9 Mkr.

Uppdaterat: 2012-09-26

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss