Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Spintso International AB

Spintso International AB

Spintso International AB
Forskargatan 3
781 70 Borlänge

Hemsida:

www.spintso.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Spintso utvecklar smarta, enkla och säkra verktyg som säljs i hela världen via distributörer till idrottsdomare.

Teckningsperiod:

26 augusti 2016 - 28 september 2016

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

5,5 Mkr + 1,7 Mkr

Teckningskurs:

4,80 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

24,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företräde.

Post:

1 aktie, dock minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Spintso börjar handlas på Aktietorget den 31 oktober 2016.

Vid stort intresse för emissionen på 5,5 Mkr kan en övertilldelning på 1,7 Mkr användas.


Föreliggande nyemission omfattas till 60,0 procent av emissionsbeloppet av en i förväg ingången teckningsförbindelser från ägaren Anders Lagerberg, genom bolag. Denna teckningsförbindelse kommer endast att medföra tilldelning i det fall nyemissionen tecknas till mindre än 60 procent av övriga och nytillkommande aktieägare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss