Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Spiffx AB

Spiffx AB

Spiffx AB
Karlavägen 60 5tr
114 49 Stockholm

Hemsida:

spiffx.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Spiffx erbjuder en derivatmarknad och en handelsplats för sportodds.

Teckningsperiod:

18 mars 2015 - 1 april 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18 Mkr + 3,6 Mkr

Teckningskurs:

5,75 kr per unit och aktie

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

23 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företärdesrätt.

Post:

1 unit, dock minst 1000 units.

Övrigt:

Emissionen är garanterad upp till cirka 75 procent (cirka 13,5 Mkr) genom teckningsförbindelser och ett garantikonsortium, varav cirka 3 Mkr från Bolagets större ägare.

Vid stort intresse kan en övertilldelning på 3,6 Mkr användas.

En unit innehåller 1 aktie och 1 teckningsoption. Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 2 maj till och med den 31 maj 2016 teckna ytterligare en ny aktie för 6,90 kr.

Aktien noteras på First North den 27 april 2015.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss