Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Spermosens AB

Spermosens AB

Spermosens AB
Scheeletorget 1
223 81 Lund

Hemsida:

spermosens.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Spermosens utvecklar medicintekniska produkter för manlig infertilitet och individuellt anpassade fertilitetsbehandlingar.

Teckningsperiod:

9 januari 2023 - 23 januari 2023

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

24,43 Mkr

Teckningskurs:

0,84 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 januari 2023

Värdering:

10,2 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 12:5. 1 aktie ger 1 uniträtt och 5 uniträtter ger rätt att teckna 12 units. Varje unit innehåller 1 aktie och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas till cirka 4 procent av teckningsförbindelser och till cirka 60 procent av emissionsgarantier. Företrädesemissionen är således via avtal totalt säkerställd upp till 64 procent.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på den plattform/marknad som aktierna är noterade på under perioden från och med den 27 november 2023 till och med den 15 december 2023, dock lägst 0,84 SEK och högst 2,52 kr. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 29 januari 2024 till och med den 15 februari 2024.

Uppdatering: Spermosens har tecknat utökade garantiåtagande. Emissionen är nu garanterad till 83,6%, varav garantiåtagande täcker topp-down 100% ner till 50%. Kontant provision utgår enligt garantiavtalen om 15 procent i genomsnitt på garanterat belopp.

Uppdatering: Företrädesemissionen tecknades till 68,83 procent med företrädesrätt och 31,17 procent utan. Företrädesemissionen tecknades därmed till totalt 100 procent inklusive teckningsförbindelser. Inga garantiåtaganden har aktiverats. Bolaget skriver även att emissionen tecknades till 121 %, så något otydligt vad som gäller, men hela emissionen blev fulltecknad.

Uppdaterat: 2023-01-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss