Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SpectraCure AB

SpectraCure AB

SpectraCure AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.spectracure.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT.

Teckningsperiod:

27 november 2015 - 27 november 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,5 Mkr

Teckningskurs:

1,35 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Ca 33 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till G&W Kapitalförvaltning AB med kunder.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss