Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SpectraCure AB

SpectraCure AB

SpectraCure AB
Magistratsvägen 10
226 43 Lund

Hemsida:

www.spectracure.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SpectraCure är fokuserat på cancerbehandlingar med medicintekniska system med laserljuskällor och fotoreaktiva läkemedel, vilket benämns som “Interstitial Photodynamic Therapy”, PDT.

Teckningsperiod:

25 maj 2015 - 12 juni 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

23 Mkr

Teckningskurs:

2,40 kr

Likviddag:

18 juni 2015

Avstämningsdag:

Värdering:

39,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, dock minimum 2200 aktier.

Övrigt:

SpectraCure noteras på Aktietorget den 29 juni 2015.

Emissionen är garanterad till 75 %.

För varje tilldelad och betald aktie ingår även en vederlagsfri teckningsoption (TO1).

Två (2) teckningsoptioner berättigar innehavaren att under perioden 1/9 - 30/9 2016 teckna ytterligare en ny aktie för 3,00 kronor/st.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss