Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical AB
Grev Turegatan 11 C
114 46 Stockholm

Hemsida:

spagonanomedical.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Spago Nanomedical utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel, SPAGO Pix, som har förutsättningar att kunna väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Spago Nanomedical AB hette tidigare Spago Imaging AB.

Teckningsperiod:

28 april 2020 - 13 maj 2020

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

47,32 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

23 april 2020

Värdering:

94,6 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Spago Nanomedical har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 19,5 MSEK motsvarande cirka 41 procent av emissionslikviden i Företrädesemissionen. Teckningsförbindelser har lämnats av Peter Lindell (med närstående), HealthInvest Small & Micro Cap Fund, Eva Redhe, Mikael Lönn, Ranny Davidoff, Claes Dahlbäck, Denali AB samt aktieägande styrelse och ledning i Spago Nanomedical.

Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti om cirka 23 MSEK samt en så kallad toppgaranti om 5 MSEK. Bottengaranti har lämnats av Formue Nord, Ranny Davidoff, Philip Löchen, LMK Venture AB, Denali AB, Niclas Löwgren och Christian Månsson och toppgaranti har lämnats av Ranny Davidoff. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena, att cirka 89 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena och bottengarantin, att 100 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas.

Uppdaterat: 2020-04-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss