Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sound Dimension AB

Sound Dimension AB

Sound Dimension AB
Sommargatan 101 A
656 37 Karlstad

Hemsida:

sounddimension.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sound Dimension erbjuder en teknik för att optimera ljudupplevelsen genom att optimera olika ljudenheter. Sound Dimension har som långsiktig målsättning att på chip-nivå integrera AiFi-teknologin i nytillverkade ljudenheter och därigenom göra AiFi till en de facto-standard på marknaden.

Teckningsperiod:

31 augusti 2021 - 13 september 2021

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

7,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

21 september 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

22,9 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO 1.

Post:

1 unit, minimum 600 units.

Övrigt:

Sound Dimension noteras på Spotlight den 6 oktober 2021.

Sound Dimension har erhållit teckningsåtaganden om totalt cirka 7,5 Mkr.

Teckningsoptionen ger innehavaren rätten att under en fastställd tidsperiod om tio (10) handelsdagar teckna nyemitterade aktier till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen femton (15) handelsdagar före första teckningsdag. Teckningsperioden påbörjas 12 månader efter första handelsdagen för aktien på Spotlight Stock Market. Det krävs en (1) teckningsoption för att teckna en (1) ny aktie.

Uppdaterat: 2021-09-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss