Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB
Hovslagargatan 5B
111 48 Stockholm

Hemsida:

www.silver.fi

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva. Sotkamo Silver AB hette tidigare Gexco AB.

Teckningsperiod:

9 januari 2023 - 23 januari 2023

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

12 MEUR

Teckningskurs:

0,22 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 januari 2022

Värdering:

4 MEUR pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:1. Den som är registrerad aktieägare på avstämningsdagen ska erhålla tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie i Sotkamo Silver. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Den 23 december 2022 ska villkoren för denna företrädesemission och en riktad emission offentliggöras. De två emissionerna ska totalt bli ca 20 MEUR.

Uppdatering: Uppdatering: Båda emissionerna som var planerade i januari 2023 ställs in. Bolaget meddelade den 28 december att ägarna röstat ner förslagen emissioner på den extra bolagsstämman.

Uppdaterat: 2022-12-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss