Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB
Hovslagargatan 5B
111 48 Stockholm

Hemsida:

www.silver.fi

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva. Sotkamo Silver AB hette tidigare Gexco AB.

Teckningsperiod:

17 augusti 2005 - 30 november 2005

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

11 Mkr

Teckningskurs:

0,10 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 augusti 2005

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:2

Post:

Övrigt:

Ett konsortium bestående av nuvarande aktieägare har säkerställt 70 procent av emissionen genom lämnande av teckningsförbindelser och garantier.

Uppdatering: Avstämningsdag och teckningsperiod har ändrats. Tidigare 3 augusti respektive 8-26 augusti.

Uppdaterat: 2012-04-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss