Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB
Hovslagargatan 5B
111 48 Stockholm

Hemsida:

www.silver.fi

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva. Sotkamo Silver AB hette tidigare Gexco AB.

Teckningsperiod:

15 juni 2016 - 29 juni 2016

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

186 Mkr

Teckningskurs:

9 kr per unit / 2,25 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

9 juni 2016

Värdering:

46,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 4:1. Aktieägare erhåller en uniträtt per innehavd aktie. En uniträtt berättigar till teckning av en unit bestående av fyra (4) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption 2016/2017 i bolaget.

Post:

Övrigt:

Teckningsoptionen ger rätt att teckna en aktie för 4 kronor i augusti 2017, vilket bolaget maximalt ytterligare 86 Mkr.

Bolaget har erhållit villkorade garantiförbindelser från ett externt garantikonsortium, bestående av kvalificerade investerare, uppgående till 50 % av företrädesemissionen. Garantiförbindelserna är villkorade av att Bolaget erhåller Teckningsförbindelser från de tre största ägarna om 20%, innebärande att tecknings- och garantiförbindelser uppgår till 70 % av företrädesemissionen

Uppdaterat: 2016-06-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss