Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB
Hovslagargatan 5B
111 48 Stockholm

Hemsida:

www.silver.fi

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva. Sotkamo Silver AB hette tidigare Gexco AB.

Teckningsperiod:

31 mars 2014 - 14 april 2014

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

42,5 Mkr

Teckningskurs:

6 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 mars 2014

Värdering:

85 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. En aktie ger en teckningsrätt, det krävs två teckningsrätter för att teckna en ny aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är till 80% garanterad genom teckningsförbindelser från bolagets aktieägare Teknoventure Oy, Finnish Industry Investment Ltd och Ilmarinen Mutual Pension Insurance Company samt genom emissionsgarantiavtal.

Uppdaterat: 2014-03-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss