Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB
Hovslagargatan 5B
111 48 Stockholm

Hemsida:

www.silver.fi

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva. Sotkamo Silver AB hette tidigare Gexco AB.

Teckningsperiod:

1 juni 2012 - 15 juni 2012

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

81 Mkr

Teckningskurs:

0,52 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till finska investerare, med målet att få en bred spridning.

Post:

Övrigt:

Sotkamo Silver riktar denna nyemission till finska investerare, med målet att få en bred spridning, för att kunna parallellnotera aktien i Helsingfors. Samtidigt som denna riktade nyemission görs så gör företaget även en företrädesemission.

För varje 100 tecknade aktier ska kostnadsfritt tilldelas 1 warrant. Varje warrant (före sammanläggningen) ska berättiga till nyteckning av 25 nya aktier i bolaget.

Teckningskurs och företrädesrättsvillkor har i skrivande stund ännu inte kommunicerats.

Uppdatering: Teckningskurs och datum har lagts in.

Uppdaterat: 2012-05-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss