Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB

Sotkamo Silver AB
Hovslagargatan 5B
111 48 Stockholm

Hemsida:

www.silver.fi

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sotkamo Silver har som affärsidé att utveckla och utvinna metallfyndigheter i Norden. Verksamheten bedrivs med långt tagna hänsyn till människor och miljö. Sotkamo Silver äger via dotterföretaget mineralfyndigheter innehållande silver och guld i Finland. Bolagets huvudprojekt är Taivaljärvi Silvergruva. Sotkamo Silver AB hette tidigare Gexco AB.

Teckningsperiod:

1 juni 2012 - 15 juni 2012

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

81 Mkr

Teckningskurs:

0,52 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 maj 2012

Värdering:

Pre-money 135 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5

Post:

Övrigt:

För varje 100 tecknade aktier ska kostnadsfritt tilldelas 1 warrant. Varje warrant (före sammanläggningen) ska berättiga till nyteckning av 25 nya aktier i bolaget.

Teckningskurs och företrädesrättsvillkor har i skrivande stund ännu inte kommunicerats. Bolaget gör i samband med denna företrädesemission även en riktad emission till finska investerare.

Uppdatering: Villkor presenterade.

Teckningskurs för de teckningsoptioner som emitteras kommer att vara SEK 0,70. Varje aktietecknare som tecknar 100 aktier i någon av de ovan nämnda emissionerna kommer att erhålla en teckningsoption. Därmed kommer högst 3 113 783 teckningsoptioner att emitteras, som vardera ger rätt att teckna tjugofem (25) aktier för en teckningskurs om SEK 0,70 per aktie.
Efter sammanläggningen, som beräknas ske i juli, i enlighet med de omräkningsvillkor som finns för teckningsoptionerna, kommer varje teckningsoption att berättiga till nyteckning av en (1) aktie för en kurs om SEK 17,5 per aktie. Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för nyteckning av aktier, kommer bolaget att erhålla ett vederlag om cirka SEK 54,5 miljoner (före transaktionskostnader).

Uppdaterat: 2012-06-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss