Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sorubin AB

Sorubin AB

Sorubin AB
Industrivägen 22
901 30 Umeå

Hemsida:

www.sorubin.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Sorubin erbjuder den nya generationen av energieffektiv luftning till vattenprocesser på industriell nivå.

Teckningsperiod:

12 juni 2013 - 15 juli 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

2,5 Mkr

Teckningskurs:

48 kr

Likviddag:

14 dagar efter besked om tilldelning.

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 34,2 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt. Vi överteckning ska ägarspridning prioriteras.

Post:

Minimum 200 aktier.

Övrigt:

Sorubin planerar att notera sig.

Uppdaterat: 2013-06-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss