Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Sorubin AB

Sorubin AB

Sorubin AB
Industrivägen 22
901 30 Umeå

Hemsida:

www.sorubin.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Sorubin erbjuder den nya generationen av energieffektiv luftning till vattenprocesser på industriell nivå.

Teckningsperiod:

14 maj 2012 - 2 juli 2012

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

7,92 Mkr

Teckningskurs:

48 kr

Likviddag:

14 dagar efter besked om tilldelning

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 31,7 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

100 aktier, dvs 4800 kr.

Övrigt:

Sorubin överväger en framtida notering av aktien.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss