Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB
Mekanikervägen 12
146 33 Tullinge

Hemsida:

www.soltechenergy.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SolTech Energy har sin grund i KTH-forskaren Peter Kjaerboe och biologen Arne Mobergs patenterade uppfinning – Swedish Solar Thermal Light Absorbation Technology, eller Ljusabsorbatorn. De lyckades, genom att förena vetenskapliga beräkningar och data med biologins grundprinciper för allt liv, utveckla ett unikt solenergisystem.

Teckningsperiod:

19 oktober 2009 - 16 november 2009

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

9,5 Mkr

Teckningskurs:

0,85 kr

Likviddag:

13 november 2009

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 94,4 Mkr.

Villkor:

Ingen företrädesrätt.

Post:

10.000 aktier, dvs 8500 kr.

Övrigt:

SolTech Energy planerar att noteras på Alternativa Aktiemarknaden under första kvartalet 2010.

Uppdaterat: 2009-11-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss