Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB
Mekanikervägen 12
146 33 Tullinge

Hemsida:

www.soltechenergy.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SolTech Energy har sin grund i KTH-forskaren Peter Kjaerboe och biologen Arne Mobergs patenterade uppfinning – Swedish Solar Thermal Light Absorbation Technology, eller Ljusabsorbatorn. De lyckades, genom att förena vetenskapliga beräkningar och data med biologins grundprinciper för allt liv, utveckla ett unikt solenergisystem.

Teckningsperiod:

28 november 2017 - 14 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

64,8 Mkr + 7,35 Mkr + 25 Mkr

Teckningskurs:

8,40 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 november 2017

Värdering:

64,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare i Bolaget erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen är garanterad till 81 % genom emissionsgarantier, motsvarande ett belopp om sammanlagt 52,5 MSEK.

Utöver företrädesemission på 64,8 Mkr kan 7,35 Mkr som garantiersättning. Bolaget kan även göra en riktad övertilldelning på 25 Mkr.

Uppdaterat: 2017-11-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss