Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB
Mekanikervägen 12
146 33 Tullinge

Hemsida:

www.soltechenergy.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SolTech Energy har sin grund i KTH-forskaren Peter Kjaerboe och biologen Arne Mobergs patenterade uppfinning – Swedish Solar Thermal Light Absorbation Technology, eller Ljusabsorbatorn. De lyckades, genom att förena vetenskapliga beräkningar och data med biologins grundprinciper för allt liv, utveckla ett unikt solenergisystem.

Teckningsperiod:

5 oktober 2016 - 24 oktober 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

52,6 Mkr + 2,5 Mkr

Teckningskurs:

13 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

342 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:13.

Post:

Övrigt:

1 unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 30 SEK under perioden 2 - 31 oktober 2017.

Nyemissionen är garanterad till drygt 80 % genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande ett belopp av sammanlagt cirka 42,1 MSEK.

Uppdatering: Teckningstiden har senarelagts en vecka.

Uppdaterat: 2016-09-28

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss