Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB
Mekanikervägen 12
146 33 Tullinge

Hemsida:

www.soltechenergy.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SolTech Energy har sin grund i KTH-forskaren Peter Kjaerboe och biologen Arne Mobergs patenterade uppfinning – Swedish Solar Thermal Light Absorbation Technology, eller Ljusabsorbatorn. De lyckades, genom att förena vetenskapliga beräkningar och data med biologins grundprinciper för allt liv, utveckla ett unikt solenergisystem.

Teckningsperiod:

14 juni 2016 - 14 juni 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

11,2 Mkr

Teckningskurs:

16 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till 30 investerare (G & W Kapitalförvaltning AB med kunder, där den största tecknaren LMK Venture Partners AB).

Post:

Övrigt:

1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption.

Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt att under oktober 2017 teckna en (1) ny aktie till en kurs om 30 kr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss