Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB
Mekanikervägen 12
146 33 Tullinge

Hemsida:

www.soltechenergy.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

SolTech Energy har sin grund i KTH-forskaren Peter Kjaerboe och biologen Arne Mobergs patenterade uppfinning – Swedish Solar Thermal Light Absorbation Technology, eller Ljusabsorbatorn. De lyckades, genom att förena vetenskapliga beräkningar och data med biologins grundprinciper för allt liv, utveckla ett unikt solenergisystem.

Teckningsperiod:

11 maj 2015 - 27 maj 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

50 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Tre bankagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

154,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

200 aktier, dock minimum 1000 aktier.

Övrigt:

SolTech noteras på First North den 24 juni 2015.

Uppdaterat: 2016-06-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss