Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB

SolTech Energy Sweden AB
Mekanikervägen 12
146 33 Tullinge

Hemsida:

www.soltechenergy.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

SolTech Energy har sin grund i KTH-forskaren Peter Kjaerboe och biologen Arne Mobergs patenterade uppfinning – Swedish Solar Thermal Light Absorbation Technology, eller Ljusabsorbatorn. De lyckades, genom att förena vetenskapliga beräkningar och data med biologins grundprinciper för allt liv, utveckla ett unikt solenergisystem.

Teckningsperiod:

27 september 2010 - 18 oktober 2010

Lista:

Alternativa Aktiemarknaden

Emissionsbelopp:

9 Mkr

Teckningskurs:

0,95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 116 Mkr.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

Övrigt:

SolTech Energy meddelar samtidigt att bolagets långsiktiga plan är en börsnotering på Stockholmsbörsen.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss