Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Solarus Sunpower Sweden AB

Solarus Sunpower Sweden AB

Solarus Sunpower Sweden AB
Sandvägen 11
814 70 Älvkarleby

Hemsida:

www.solarus.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Solarus erbjuder solteknologi till såväl professionella användare som hushåll. Företagets lösning generar värme och el från solen

Teckningsperiod:

1 april 2013 - 30 april 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

11,25 Mkr

Teckningskurs:

75 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Pre-money 11,25 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1.

Post:

Övrigt:

Obs, datum för teckningsperioden är en uppskattning.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss