Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Smartshower Systems Sweden AB

Smartshower Systems Sweden AB

Smartshower Systems Sweden AB
Acklinga gärdet 2
522 93 Tidaholm

Hemsida:

smartshower.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Smartshower ska bygga ett miljöcenter i Skaraborgsregionen. Företaget har också energibesparande produkter vid varmvattenanvändning.

Teckningsperiod:

23 september 2013 - 28 oktober 2013

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

1 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

5 dagar efter inskickad teckningsanmälan

Avstämningsdag:

Värdering:

3,19 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

10.000 aktier, dvs 5000 kr.

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss