Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Smart Valor AG

Smart Valor AG

Smart Valor AG
Baarerstr 10
6300 Zug, Schweiz

Hemsida:

smartvalor.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Smart Valor erbjuder en fullservice-plattform för blockchain-tillgångar där man vänder sig mot både privatpersoner och företag.

Teckningsperiod:

21 januari 2022 - 3 februari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

21,7 Mkr + 3,25 Mkr + 36,9 Mkr + 73,6 Mkr

Teckningskurs:

57,50 kr

Likviddag:

8 februari 2022

Avstämningsdag:

Värdering:

741,2 Mkr pre-money

Villkor:

Öppen för allmänheten, avser 21,7 Mkr + 3,25 Mkr. 36,9 Mkr avser en kvittning av lån och 73,6 Mkr är en riktad kontantemission.

Post:

1 depåbevis, minimum 100 depåbevis.

Övrigt:

Smart Valor noteras på First North den 10 februari 2022.

Uppdaterat: 2022-01-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss