Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Smart Eye AB

Smart Eye AB

Smart Eye AB
Första långgatan 28 B
413 27 Göteborg

Hemsida:

smarteye.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Smart Eye erbjuder olika produkter och system för ögonföljning, vilka kan användas inom bil-/transportbranschen, fly/försvar, IT/konsumentelektronik och i medicin/sjukvård.

Teckningsperiod:

2 februari 2023 - 16 februari 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

324 Mkr

Teckningskurs:

25,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

31 januari 2023

Värdering:

566,94 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 4:7.

Post:

Övrigt:

Villkor för företrädesemissionen ska beslutas den 24 januari 2023.

Bolaget har säkrat teckningsförbindelser och avsikter om att teckna aktier från vissa befintliga aktieägare, bland annat Första AP-fonden, Handelsbanken Fonder, Swedbank Robur, Consensus Asset Management, Vasastaden och Aktia Asset Management, styrelseledamöter och ledande befattningshavare om sammanlagt cirka 117 miljoner kronor, motsvarande cirka 36 procent, varav cirka 38 miljoner kronor är teckningsförbindelser och cirka 79 miljoner kronor är avsiktsförklaringar om att teckna aktier, motsvarande cirka 12 procent och cirka 24 procent respektive av Företrädesemissionen. Därutöver har vissa styrelseledamöter och personer i ledningen, med ett innehav om cirka 9 procent av det totala antalet aktier i Bolaget, åtagit sig att teckna ett antal aktier motsvarande minst den likvid de erhåller från försäljning av teckningsrätter som motsvarar upp till 7 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Externa garanter har lämnat garantiåtaganden på sedvanliga villkor som sammantaget uppgår till cirka 209 miljoner kronor, motsvarande cirka 64 procent av Företrädesemissionen. Följaktligen är Företrädesemissionen fullt ut säkerställd av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar att teckna aktier och garantiåtaganden.

Uppdatering: Emissionen är på 324 Mkr och ca 65 % är säkerställd på förhand.

Uppdatering: Emissionen är säkerställd till 100 %.

Uppdaterat: 2023-01-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss