Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Smart Eye AB

Smart Eye AB

Smart Eye AB
Första långgatan 28 B
413 27 Göteborg

Hemsida:

smarteye.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Smart Eye erbjuder olika produkter och system för ögonföljning, vilka kan användas inom bil-/transportbranschen, fly/försvar, IT/konsumentelektronik och i medicin/sjukvård.

Teckningsperiod:

25 maj 2021 - 25 maj 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

67,5 MUSD

Teckningskurs:

238,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Apportemission riktad till säljarna av Affectiva, Inc.

Post:

Övrigt:

Vederlagsaktierna kommer att betalas genom en initial emission av 2 015 626 aktier som kommer att emitteras i samband med tillträdet av Förvärvet, medan de resterande 339 042 aktierna (de “Uppskjutna aktierna“) kommer emitteras i delar om 84 301 aktier (den “Första delen av de Uppskjutna aktierna“) och 254 741 aktier (den “Andra delen av de Uppskjutna aktierna “) vilka kommer emitteras ett respektive två år efter Förvärvets tilllträde. De Uppskjutna aktierna kommer att emitteras till totalt 11 aktieägare i Affectiva, varav 7 anses vara nyckelanställda. Utav de 2 015 626 initialt emitterade Vederlagsaktierna kommer upp till 168 599 att säljas efter Förvärvets tillträde.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss