Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Smart Eye AB

Smart Eye AB

Smart Eye AB
Första långgatan 28 B
413 27 Göteborg

Hemsida:

smarteye.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Smart Eye erbjuder olika produkter och system för ögonföljning, vilka kan användas inom bil-/transportbranschen, fly/försvar, IT/konsumentelektronik och i medicin/sjukvård.

Teckningsperiod:

21 maj 2019 - 22 maj 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

200,2 Mkr

Teckningskurs:

101,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 334 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuildingförfarande anordnat av Carnegie Investment Bank.

Post:

Övrigt:

Smart Eye inledde efter en emission efter att marknaden stängde den 21 maj och den ska vara klar innan marknaden öppnar den 22 maj 2019. Storleken på emissionen är upp till 1 972 041 aktier (motsvarande upp till 15 procent av antalet utestående aktier och röster).

Uppdatering: Första AP-fonden går in som ny storägare i Smart Eye efter att ha tilldelats 1 000 000 aktier, motsvarande drygt hälften av Nyemissionen, och blir därmed Bolagets tredje största ägare med 6,6 procent av aktier och röster efter Nyemissionen. Sammantaget tilldelades fem stora nordiska institutioner, inklusive Första AP-fonden, cirka 75 procent av Nyemissionen.

Uppdaterat: 2019-05-22

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss