Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Smart Energy Sweden Group AB

Smart Energy Sweden Group AB

Smart Energy Sweden Group AB
Hälleflundregatan 12
426 58 Västra Frölunda

Hemsida:

smartenergysweden.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Smart Energy är ett nystartat energiföretag i Göteborg som har som mål att genom enkla, miljövänliga tankstationer bli en ledande leverantör av bränslen till svenska folket. Smart Energy Sweden Group AB hette tidigare Caucasus Oil AB.

Teckningsperiod:

2 augusti 2019 - 19 augusti 2019

Lista:

Nordic MTF

Emissionsbelopp:

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till GEM.

Post:

Övrigt:

När emissionen meddelades den 2 augusti 2019 skrev Smart Energy "Tecknas samtliga aktier blir utspädningseffekten för befintliga aktieägare maximalt 36,76 %. Minsta antal aktier som kan komma att ges ut är 65 000 000 st. och som mest 260 000 000 st. beroende på GEM:s täckningsgrad."

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss