Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Slottsviken Fastighetsaktiebolag

Slottsviken Fastighetsaktiebolag

Slottsviken Fastighetsaktiebolag
Kyrkogatan 24
411 15 Göteborg

Hemsida:

www.slottsviken.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter i stadsnära områden. Slottsviken Fastighetsaktiebolag hette tidigare Conpharm AB.

Teckningsperiod:

1 juli 2016 - 20 juli 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,78 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

29 juni 2016

Värdering:

13,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie av serie A eller serie B. Två (2) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss