Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Slottsviken Fastighetsaktiebolag

Slottsviken Fastighetsaktiebolag

Slottsviken Fastighetsaktiebolag
Kyrkogatan 24
411 15 Göteborg

Hemsida:

www.slottsviken.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter i stadsnära områden. Slottsviken Fastighetsaktiebolag hette tidigare Conpharm AB.

Teckningsperiod:

18 november 2013 - 29 november 2013

Lista:

Aktietorget

Emissionsbelopp:

6,1 Mkr

Teckningskurs:

0,54 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

15 november 2013

Värdering:

6,1 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Aktieägare erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie av serie A eller serie B. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.

Post:

Övrigt:

Bolagets Verkställande Direktör, samtliga styrelseledamöter och ett antal större ägare, inklusive de tre största ägarna, har lämnat bindande teckningsåtaganden att teckna sina andelar i emissionen fullt ut.

Uppdaterat: 2013-11-15

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss